At reducere kompleksitet

By 26. maj 2017Ikke kategoriseret

Spørger man toplederen om hans største problem, er svaret ofte – hvis han er ærlig – kompleksitet. Bureaukratiet, de skiftende markedskrav, den endeløse række af ny lovgivning, dvs. dét at skulle kunne træffe beslutninger i et helt uforudsigeligt informationsflow – holder det aldrig op?

Det forekommer mig, at kompleksiteten er et grundvilkår for moderne ledelse. Og at problemet ikke kan løses med de gamle regler fokus, tid og viden.

Den nye kompleksitet er nemlig anderledes. Gennem historien har menneskeheden udviklet og organiseret sig i en stadig strid mod enorme informationsmængder. Men hvor vi før kunne stole på femårsplaner og solide strategier, er det i dag næsten umuligt at overskue udviklingen og mulighederne få måneder frem. Hvem forudså dotcom-krakket for nogle år siden? Finanskrisen? Bankernes og de finansielle systemers sammenbrud og derefter nedsmeltningen på marked efter marked?

Vi navigerer i et kaos af modstridende meldinger.

Den tyske sociologi Niklas Luhmann anvender en enkel definition på kompleksitet, nemlig som “den samlede mængde af mulige tilstande.” Kompleksiteten handler altså ikke om mængden af informationer, men om mængden af ubekendte.

Så hvad stiller man op som leder – i et krydspres domineret af uoverskuelighed eller utilstrækkelige ressourcer? Man beder måske om endnu en analyse til den allerede voksende bunke af bureaukrati (“Vi ved ikke nok…”) Eller man kaster sig over dramatiske quick-fixes (“Det skal jo ikke være videnskab, vi skal bare videre …”).

Må jeg ikke foreslå en anden løsning med udgangspunkt i kommunikation og med inspiration fra Luhmann: At reducere kompleksitet – som bevidst ledelsesstrategi.

Lyder det enkelt? I følge Luhmann overlever et system (fx en virksomhed) kun, hvis den er i stand til effektivt at filtrere det omgivende samfund, dvs. reducere kompleksiteten, til en version, der giver mening netop her. Luhmann går ikke ud fra at “sandheden” findes i én endelig form. Han tror på, at alle såkaldte funktionssystemer – fx markedssystemer, sundhedssystemer, politiske systemer etc. – har hvert deres sprog, og at overlevelsen derfor handler om ikke mindst en sproglig reduktion af kompleksiteten.

Kommunikation, med andre ord. Spurgt enkelt: Hvad er netop din virksomheds grundfortælling – i fx 10 ord, 50 ord, 100 ord? Gi´r den mening for dig selv, for medarbejderne, for kunderne?

Her ligger kommunikationens hovedopgave: Ikke som mere kommunikation eller mere markedsføring. Men som en reduktion af kompleksitet.

At forenkle, kan man sige, for derefter at forstærke.