Betalingsring, Partikelbælte, Sundhedspassage

By 26. maj 2017Ikke kategoriseret

Se, det er da en interessant vinkel i dagens Politiken: Hvis S og SF virkelig ønsker at kombinere en regulering af biltrafikken i København med en udbygning af den kollektive trafik, ja så skulle man da nok have kaldt barnet noget andet end “betalingsring.” Med dét ord midt i valgkampen, fik V jo nemt spil. Hvad med Partikelbæltet? Klimaringen? Solidaritetsbæltet? 🙂

Pointen er jo – som vi ved fra diskursteorien: Navne og ord betyder noget; de giver mening, “ordner” verden, skaber alliancer og magtforhold.

Rent diskursivt er “betalingsring” en tabersag. Den er et negativt tiltag, der betoner omkostningerne og begrænsningerne. Det er ikke en forbedring, der skal motivere – men en forringelse, der skal demotivere.
Bagvendt tankegang og ærgerligt for de af os, der faktisk synes, at København fortjener en trafikpolitik. Jeg er ikke sikker på, at bilerne for enhver pris skal holdes væk (Nørrebrogade er et trist eksempel på, hvad dét kan føre til), men noget skal der vel ske.  Ind og ud ad kommunen er biltrafikken massivt stigende og er steget med 28 pct. siden 1990. Kun hvor metro, stærkt forhøjede parkeringsafgifter og cykelstier har været dagens orden, er trafikken faldet.