Følelsernes Politik

Vi har to slags politikere: Dem, der sikkert har ret i deres udtalelser, men som ikke vedkommer os – og dem, som slet ikke har ret, men som trods alt berører os. Følelserne spiller en stor rolle i politik. Tal og data er mindre vigtige. Kun den politiker, som taler til vores følelser, vinder næste valg.

Det politiske liv er under forandring: Populismen stormer frem, mistilliden til politikere og de kendte demokratiske institutioner vokser, folkestemninger af vrede, begejstring og nostalgi, samt fake news og konspirationsteorier piskes op overalt. Følelserne ser ud til at have fået magten over folkestyret.

Men måske er følelserne ikke bare et problem? Kunne man ligefrem forestille sig, at forandringerne var velbegrundede og rummede muligheder? Vi vælger med følelserne og begrunder først derefter med fornuften. Det vidste allerede de græske retorikere. Og nu giver også hjerneforskningen og neurovidenskaben grækerne ret. Den nyeste forskning viser, at følelser slår fornuft, hver gang

De ansvarlige politikere skal forstå, at de altid skal begrunde deres idealer i menneskers følelsesliv. De skal lære at tale det demokratiske sprog – det særlige sprog, der giver plads til både fornuft og følelser, fordi følelser nu engang styrer menneskers beslutninger. På samme vis skal medierne generobre sandheden og rollen som folkestyrets samlingspunkt. Og borgerne skal mindes om medborgerskabet, det vil sige pligten til at søge indsigt og ansvar snarere end blot friheden til at mene hvad som helst på Facebook.

Politikere, medier og borgere udgør nu som altid det politiske kommunikationssystem. Det kræver et fælles sprog.

Udkommer d. september 2017

Virksomhedens Omdømme

Public relations er fremtidens kommunikationsfag. Faget beskæftiger sig både med samfund, organisation og kommunikation og forankrer virksomhedens kommunikation i virksomheden – og virksomheden i det omkringliggende samfund.

Public relations tilbyder gode svar på de stigende krav fra virksomhedens mange forskellige stakeholdere. Kunder, leverandører, investorer, journalister og myndigheder har alle en holdning til de virksomheder, de har med at gøre. Det er PR-specialistens opgave at pleje og udvikle virksomhedens relationer, så virksomheden får styrket sit omdømme.

Vi hører først historien om public relations som akademisk og praktisk fag. Og kommer siden – ved hjælp af teori, cases og redskaber – tæt på emner som kommunikationsstrategi, public affairs, medierelationer, krisekommunikation og issues management. Vi introduceres til PR-paradigmet, den første samlede model på dansk for faget public relations.

Bogen er skrevet til alle, der beskæftiger sig med public relations, men som ofte kalder deres fag noget andet: Information, strategisk kommunikation, pressearbejde, stakeholdermanagement eller krisekommunikation.

Magt og mirakler

Magt og mirakler er en bog om massekommunikationens paradoks mellem fylde og afmagt. Det moderne samfunds informationsproducenter har i årevis fyldt det offentlige rum med designede og ansvarsfri påstande i en situation, hvor de fleste af os foretrækker det modsatte.

Bryd muren

Bryd muren kan hjælpe med at vende modvinden til medvind! Den leverer konkrete værktøjer og metoder, der ikke overvurderer publikums velvilje, tid og tålmodighed, men ruster læseren til at trænge igennem og lave professionelle præsentationer for modvillige tilhørere.

Homo Zapiens

Fra bogens forord: Tiden er fuld af bekymring over ungdommen. Over individualismen, zapperiet og troløsheden. Politikerne vrider hænder, fordi tidens unge ikke melder sig ind i politiske partier. Fagforeningsledere, fordi ungdommen ikke kunne drømme at støtte den kollektive arbejdskamp..

Kommunikation for Fattigrøve

Denne bog er en håndsrækning til de ledere i den offentlige sektor og det frivillige Danmark, der mangler både hænder og penge. Den viser, hvordan organisationen ved egen hjælp kan bygge en levende kommunikationsstrategi op, så organisationen bliver synlig i sin omverden og kan tiltrække den nødvendige opmærksomhed.

De nye barbarer

Fortællingen om Danmark er efter 1000 års historie på vej til at løbe tør for ord. I Danmark lever indbyggerne i dag som mennesker uden erindring om den fælles historie, ofte uden vilje til en fælles fremtid og med hver deres individuelle krav til tilværelsen: At leve livet uden at skulle stå til regnskab for nogen eller noget, i den størst mulige og allermest grænseløse frihed.

Det sidste menneske

Om politisk ansvar hos politikere og borgere. Politikerne skal generobre magten fra de bureaukratiske indercirkler og borgerne skal indse, at demokratiets frihed aldrig har været tænkt uden forpligtelse.