Copenhagen Dreaming

By 26. maj 2017Ikke kategoriseret

Honnør for København, der igen og igen udnævnes til en af verdens bedste byer. Senest i NY Times, der i sidste uge kaldte byen ”progressive, cozy and very beautiful” og satte hovedstaden på top 5-listen over de byer, som unge, fremstormende mennesker helst vil bo i.

Omtalen er guld værd, hver gang. Byer og lande konkurrerer i stigende grad med hinanden på markedet for opmærksomhed, og forklaringen er lige til: At globaliseringen gør verden mindre, og at konkurrencen ikke længere er begrænset til f.eks. nabobyen.

Afgørende er, at byens beslutningstagere hellere tidligt end sent bør forholde sig til, hvilke elementer, man som led i den almindelige byudvikling vil styrke og fastholde – og derefter kommunikere professionelt. Processen omfatter uvægerligt en dialog med fx. borgere, erhvervsliv og medarbejdere. En rettesnor på sådanne processer er bl.a. givet af Steffen Gulman i den banebrydende bog City Design.

Tendensen handler om migration, dvs. menneskers flyttemønstre. Det har altid været god latin at antage, at mennesker i Danmark flyttede efter jobbet. Jobs før mennesker, hed logikken, med den konsekvens, at kommunerne har kæmpet en benhård kamp for at sikre fremtiden gennem traditionel erhvervspolitik og kamp om offentlige investeringer. Giv os arbejdspladser, så kommer borgerne.

Men i de seneste år er årsagssammenhængen begyndt at vende, overalt i Nord- Vesteuropa og navnlig mindre lande som Danmark. Tendensen blev præsenteret af den internationalt anerkendte byplanlægger Charles Landry: I dag vælger 63% allerførst bostedet. Derefter følger overvejelserne om job.

Byernes succes har i det lys at gøre med deres evne til at tiltrække fastboende borgere. Så enkelt kan det siges: Hvis en by er et godt sted at bo – hvis den er ”livable,” som man siger på engelsk, præget af ”levekvalitet” kan vi sige på dansk – ja, så går det den godt, om ikke andet fordi borgerne flytter, hvis den ikke er et godt sted at bo.

Nu er spørgsmålet om, hvad der gør en by til et godt sted at bo, naturligvis vanskeligt at definere. For nogle hænger livskvaliteten sammen med de fysiske rammer som natur og grønne områder; for andre er det kulturelle tilbud, økonomisk udvikling eller graden af sikkerhed (dvs. fraværet af kriminalitet, forurening mv.).

Men København scorer – ifølge NY Times – højt på de dyder, der tiltrækker den moderne, mobile, veluddannede middelklassse. Byen er ren, velfungerende, sikker og fuld af oplevelser inden for kultur og friluftsliv. Og så er den fuld af åbne, positive og tolerante mennesker. Det er formentlig helt korrekt – og dejligt, at det kan ses også i USA.