Drop nu de slides

By 26. maj 2017Ikke kategoriseret

Så skete det igen: En konference, hvor hovedtaleren gemte sig bag Power Point-slides, som han læste op af med ryggen til tilhørerne. Efter at vi havde ventet i ti minutter på en bærbar, der ikke ville starte, ikke ville connecte til projektoren i loftet eller noget helt tredje.

Meget dårlig stemning – med 200 topledere, flere ministre og en rundtosset, stærkt svedende oplægsholder (en kendt erhvervsmand). Og meget mærkelig prioritering fra netop hans side, når vi nu ved, at det afgørende medie er og bliver det energifyldte møde mellem mennesker. Can’t be beaten; den bedste præsentation, jeg har hørt i flere år, var da marketingchefen i Danske Bank ved en større marketingevent heller ikke kunne få teknikken til at fungere, MEN på et splitsekund besluttede sig til at droppe menageriet og i stedet trådte frem på scenekanten og talte frit i en time til 400 tilhørere.

Så jeg tænker følgende: Lad os efter ti års Power Point-fascination droppe de slides – næsten hver gang. Power Point er et produkt fra Microsoft, der i princippet har kreeret et glimrende værktøj til at formidle visuelle, grafiske pointer. Men det er direkte ødelæggende for formidlingen, når nogen forveksler systemet med en skrivemaskine, der formidler tekst på storskærm.

Erkendelsen er formentlig ved at brede sig. Olivia Mitchell (der skriver en god blog om præsentationer) mener, USB-nøglen med slides efterhånden sender to signaler:  Det her bliver kedeligt. Og oplægsholderen kan ikke klare sig uden krykker.

Når jeg selv bruger slides, har jeg følgende tre principper:

  • Slides er til for publikum. Det er ikke meningen, at slides skal bruges som talepapir, fordi man ikke har øvet sig nok oplægget. Tilhørerne kan formentlig endda selv læse
  • Slides og handouts er forskellige ting. Slides er slides, der tjener et visuelt formål; handouts er noter til tilhørerne, som de efterfølgende kan kigge igennem og bruge praktisk. Handouts giver deltagerne den dejlige fornemmelse af at få noget med hjem.
  • Ingen bullit points. Max 6 ord pr. slide. Illustrationer gør et meget kraftigere indtryk og er nemmere at forbinde med kernebudskabet end sætninger på linjer under hinanden. Nogle tror, at det er effektivt, hvis de på samme tid viser og sige det samme ord. Dette er 100 % forkert. Ord og slides er to medier med hver deres logik.

Mine egne slides sender jeg tit forbi Toke Kruse, der er en cool fyr, iværksætter med 120 i timen og en af mine tidligere studerende. Han driver i dag bl.a. virksomheden Slide Shop, der opgraderer slides på timebetaling. Medvind til Toke …