Hallo. Hallo, kan du høre mig? Mon ikke det efterhånden er blevet en dansk nationalsport at tumle rundt i afbrudte telefonsamtaler, ringe op igen, maile bare for en sikkerheds skyld og derefter aflytte alle beskederne fra den samtalepartner, der er lige så frustreret som én selv.

Hallo. Elendige mobilforbindelser og dét i en situation, hvor Danmark hvert år taber konkurrence- og produktivitetskraft, og hvor det globale informationssamfund mildest talt stiller krav om digital infrastruktur og kommunikation, der virker.

Måske man på den baggrund må komme med et helt gratis råd til den nye minister for forskning, innovation og videregående uddannelser: Få nu lappet hullerne i mobilnettet.

Det er ikke engang særlig svært, selv om den borgerlige regering igennem ti år reelt intet gjorde ved problemet.

Afgående videnskabsminister, den i øvrigt dygtige og grundige Charlotte Sahl-Madsen (K), kaldte det så sent som i august »urealistisk« og »ubetaleligt« at sikre 100 procents mobildækning i Danmark.
Well, mindre kan vel også gøre det i en situation, hvor man reelt slet ikke kan gennemføre hele samtaler i Sønderjylland, dele af Nordsjælland og Midtjylland.

Nysgerrige kan tage en tur fra Sønderborg til Tønder – som undertegnede tit både tager og nyder. Telefonere professionelt kan man dog ikke. En dag ud af kalenderen i informationsalderens Danmark.

Så lad os uddele to gange ris og én gang ros. Ris til de borgerlige ministre, der intet har gjort. Og ris til kommunerne, fordi ansøgninger om nye master og antenner venter i årevis, fordi der spekuleres i prisen på at vente.

Det gælder blandt andet en række kommuner i Nordsjælland samt Esbjerg og Tønder, der – med teleanalytiker John Strands ord – ser mobilselskaberne som en malkeko, der skal levere skillinger til den kommunale pengekasse.

Et eksempel: Viborg Kommune afviste i maj 2011 opsætning af en mast med begrundelsen, at det ikke var bevist, at »kommunikationsdækning i området i øvrigt har en betydelig samfundsmæssig nødvendighed«.

Dét kan jeg afkræfte. Jeg kører som konsulent en del på de kanter, mellem Skive og Viborg og Karup, og telefonere kan man ikke i længere perioder end 30-45 sekunder, hvis man er i bil.

Derimod ros til teleselskaberne for deres håndtering af masteopsætningen. Danmarks Naturfredningsforening klager efterhånden sjældent over mobilmaster, fordi teleselskaberne både er blevet gode til at deles om masterne, så der ikke skal bygges så mange, og til at camouflere dem, så de ikke skæmmer landskabet.
Så hvor svært kan det være?

Tak for ingenting til den borgerlige regering for ti på dette område spildte år. Og velkommen til en ny og sikkert dynamisk minister for forskning og innovation, Morten Østergaard.

Få nu lappet de sorte huller i mobilnettet. Fra 2012 bør alle danskere have mulighed for at bruge mobilnettet, selv i bil i det store, store Jylland.