Honnør for politiet

By 5. juli 2017Ikke kategoriseret

 Midt i sorgen og vreden over det terrorlignende anslag mod krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade har én ting kaldt på bred respekt og anerkendelse: Politiets indsats, der både før og efter sikrede, at tingene ikke udviklede sig endnu værre. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg tillader sig – helt berettiget – dagens Politiken at sige god for indsatsen. Jeg ville have linket til artiklen, men Politikens onlineavis, er en historie for sig selv 🙂

De seneste dages tilfredshed med politiet er i realiteten ikke overraskende. Den er symbolet på en tendens, der de seneste år for år har øget befolkningens tillid til politiet til et niveau, der i de årlige målinger foretaget af Reputation Institute placerer politiet helt i top; i oktober 2014 således med en score på 78,1, der giver politiet en tredjeplads kun overgået af Forbrugerombudsmanden og Folketingets Ombudsmand.

Undersøgelsen måler også på befolkningens holdninger til syv forskellige omdømmedimensioner. Dimensionerne er udtryk for den rationelle vurdering af, hvor god organisationen er inden for områderne services, udvikling, etik, ansvarlighed, ledelse og arbejdsplads. Her viser den seneste undersøgelse, at politiet står særligt stærkt, når det gælder ledelse og ansvarlighed. Samtidig er der også sket en positiv udvikling, når det gælder synet på politiet som arbejdsplads og inden for etik.

Tilliden bygger naturligvis på, at antallet af anmeldelser i kriminalitetsstatistikken – stik imod det hysteri, man nogle gange finder i medierne – er på det laveste niveau siden 1980’erne. Men der er også tale om resultatet af meget, meget dygtig udført branding i en situation, hvor politiet sagtens som andre offentlige organisationer kunne føle sig presset. Man kan nævne 3 tendenser, der alt andet lige presse politiet:

  • Med politireformen, der trådte i kraft i 2007, reducerede et bredt flertal på Christiansborg antallet af politikredse i Danmark. Det skabte en række organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, som politiet har skullet forholde sig til – samtidig med det løbende arbejde.
  • Den økonomiske krise og borgernes generelt stigende krav til myndighederne om bedre service har betydet, at politiet løbende skal yde mere for de samme penge.
  • Samfundets normer ændrer sig, så autoriteter fylder mindre. Det er ikke længere nok bare at kræve, at borgerne skal rette ind, fordi de får en instruks fra politiet. Folk vil have en god forklaring på tingene i dag. Politiets øverste ledelse står derfor med den udfordring, at de både skal øge effektiviteten og servicen samtidig.

Når politiets omdømme alligevel står så stærkt, skyldes det naturligvis løbende godt arbejde – men også fokusering på kommunikation som en del af øvelsen. På tre måder:

  • Øjenhøjde: En fælles beslutning om, at hver eneste medarbejder i rigspolitiet står for ro og venlighed – dagligt. Det kan mærkes også i disse dage, hvor politiet gør alt andet end at bidrage til, at tingene udvikler sig til ’os’ og ’dem’-situation. Danskerne har et – i modsætning til, hvad man  i disse år fx oplever i USA – et nærværende og værdigt politi.
  • Stærk ledelseskommunikation: Et nyt hold af politichefer personligt kommunikerer stærkt og overbevisende også i medierne. Mine egne favoritter er rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, hvor dagens Politiken er et godt eksempel, men der er mange dygtige både i politiet og i Anklagemyndigheden.
  • Sociale medier: Politiet har siden 2012 brugt både Facebook og Twitter særdeles aktivt, og selv om man sagtens kan nævne risici ved at en offentlig myndighed på den måde interagerer decentralt og spontant med offentligheden, ja så virker det i dette tilkfælde kolossalt godt.

Jeg siger her i Alt for Damerne noget om politiets strategi på de sociale medier.

Der er groft sagt tre overordnede grunde til politiets tilstedeværelse på de sociale medier:

  • Image-vinklen: Være moderne, i øjenhøjde, give et indblik i vores arbejde, fortælle de små sjove historier
  • Den mere operative vinkel: Få hjælp til politiarbejde, udsende efterlysninger, fortælle om aktioner mv.
  • Krisekommunikationsvinklen: Når det brænder på. Hvor vi sender informationer ud i en krisesituationer (forrige weekends angreb er et godt eksempel på dette).

Politiets omdømme er således alt i en succeshistorie, der er værd at notere sig. Et godt omdømme og dermed tillid fra borgerne er i realiteten helt afgørende for, at politiet kan løse sin samfundsopgave. For når borgerne har tillid til politiet, anmelder de kriminalitet, de er åbne for at forklare politiet om hændelser, der har betydning, og i sidste ende bidrager borgerne derfor selv til tryghed og forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. At det gode omdømme ikke kommer af sig selv er indlysende – så honnør herfra.