Sådan laver man en kommunikationsstrategi

By 26. maj 2017Ikke kategoriseret

Man kan ikke undvære kommunikationsstrategier. Uden strategisk tænkning taber vi både fokus og accountability. Til gengæld kan vi også stille en krav til stragien: Den skal være enkel. Den skal være effektiv. Den skal medføre resultater. Sagt anderledes: Problemer kan være komplicerede. Løsninger kan ikke.

Og hvordan laver man den så? Hvem skriver den, og hvad omfatter den proces, der faktisk får ordene ned på papir? I min erfaring er der grundlæggende tre forskellige metoder, som jeg for drilleriets skyld giver lidt fængende overskrifter:

  • Chefen har set lyset. Der er her tale om en proces, som udtænkes og eksekveres af relativt få mennesker i topledelsen. Topledelsen kan sagtens trække på analyser og inputs, men dybest set er det her antagelsen, at topledelsen har de bedste forudsætninger for at “regne den ud,” og at strategien derfor formuleres og afleveres nogenlunde, som da Moses kom ned fra Sinai-Bjerget med De 10 bud. Her er strategien, så kan I lære det.
  • Vi laver den sammen. Der er her tale om en intern kultur-proces, der trækker virksomhedens egne medarbejdere og ressourcer, og som måske “aktiverer” medarbejdergrupper gennem workshops og diskussion således, at strategien trække på viden fra mange mennesker og således, at den – når den er færdig – forhåbentlig er forståelig og populær for hele organisationen.
  • Hvad vil markedet have? Det eksterne perspektiv fokuserer på interessenter og målgrupper og på, hvad udviklingen I markedet forudsætter, dvs. forventningerne fra kunder og interessenter.

Jeg foretrækker selv processer, der naturligvis i detaljen skal tilpasses den enkelte virksomheder og organisationer, men som i essensen bygger på alle tre modeller for strategiudvikling. Tager det bedste fra hver enkelt, kan man sige.

Jeg plejer at anbefale en strategiproces med fire faser, der i princippet kan gennemføres henover et seminar eller en workshop, ned forberedelse og opfølgning, men som også kan integreres i hverdagen, således at interviews, strategiske dialoger og analyser tilrettelægges over fx en måned. En innovativ strategiproces, der er organiseret sådan, at den vil være meget velegnet til at omfatte f.eks. ledergrupper eller teams. Scoping, Situationsanlayse, innovation og Konkretisering.

Det sidste punkt – implementeringen – er naturligvis en helt særlig kunstart. How to make et stick. Det handler om topledelsens handlekraft, men også om gefühl og involvering. Mere om det en anden gang 🙂