Skiftedag i Wonderful Copenhagen

By 5. juli 2017Ikke kategoriseret

Det er skiftedag i Wonderful Copenhagen, som efter berettiget kritik nu sætter et nyt hold. Udover at den afgående topchef Lars Bernhard Jørgensen fortjener rigtigt meget ros for at have opbygget en professionel og betydende organisation, er der grund til at minde om de betydelige og slet ikke enkle krav, der stilles til den nye ledelse – som ikke er på plads.

Ledelsen skal navigere i et felt af politiske, kommercielle og kommunikationsmæssige udfordringer. På den ene side den positive, at København har de seneste mange år været inde i en positiv vækstudvikling som metropol, der har at gøre med ikke mindst en regional urbanisering i Danmark og et stærk, globalt kulturbrand inden for livsstil, mode, design mv. Turismen er i det lys en af de få erhverv, der ikke markant er blevet ramt af finans- og økonomisk krise siden 2008. Som turismedestination for ferie- og erhvervsgæster har der været en vækst siden
2008 i København.

Men udfordringer er store. Konkurrencen mellem storbyer vil de kommende år mod år 2020 blive forstærket yderligere. Hvis København fortsat skal have sin markante andel af væksten mod år 2020 kræver det, at hovedstadsregionens turismeudviklingsselskab Wonderful Copenhagen (WoCo) fokuserer på en skærpet indsats inden for følgende 4 centrale områder:

  • Øget synlighed af København som rejsedestination i især Europa, USA , Rusland og Kina. Her skal fokuseres på bearbejdning af rejsearrangører, international presse og befolkning gennem digitale/sociale medier.
  • Styrket tilgængelighed – dels i forhold til antallet af flyruter og transportforbindelser, dels i forhold til at de københavnske oplevelser og produkter samlet skal præsenteres på en fælles oplevelses- og bookingplatform for potentielle ferie- og erhvervsgæster til København.
  • Flere attraktive oplevelser for et internationalt publikum – dels i form af stærkere events inden for kultur og sport – dels i forhold til at det københavnske kulturtilbud og institutioner stærkere kommunikerer mere attraktive tilbud til et globalt publikum. Det var her Woco satsede – og tabte med Eurovision.
  • Stærkere erhvervsmæssige partnerskaber på tværs af værdikæden inden for krydstogter, mødeindustri, storbyoplevelser m.v.
  • Forbedring af den evindelige, danske akilleshæl: Servicekulturen generelt set, hvor vi halter overalt.

Hertil kommer behovet for et stærkt og markant fingeraftryk på den statslige og regionale politik med betydning for turismen i København, herunder særligt i forhold store infrastrukturprojekter og initiativer særligt på kultur, miljø og transportområdet.

Strategiske organisatoriske udfordringer
WoCo har på lange strækninger udført en professionel og markant indsats for turismeudviklingen i København de seneste mange år. Men den nye ledelse skal fokusere indsatsen: Markedsføringen skal være stærkere i udlandet, der skal skabes alliancer internt i hovedstaden – mellem erhverv, hoteller, detail og kultur – og der skal skabes platforme for de udenlandske gæster. Det kræver en kompetenceløft og formentlig også en kulturændring.