Slip kreativiteten fri

By 26. maj 2017Ikke kategoriseret


Man kan jo godt blive lidt træt af al den snak om kreativitet. Når alt kommer til, er der ikke sagt meget nyt, siden psykologen J.P. Guilford i 1950 introducerede de to begreber konvergent og divergent tænkning. At tænke i overensstemmelse eller at tænke i forskelligheder med understregningen af, at de kendte mønstre faktisk er nødvendige som inspiration og nødvendig læring.

Men træt bør man jo ikke blive. Manglen på kreativitet, ikke mindst i en dansk sammenhæng, er en larmende realitet i en situation, hvor konkurrencefordele i erhvervslivet har kortere holdbarhed end nogensinde. Så hvad i alverden stiller man op? Det er givet, at kreativiteten er mere end blot planløs leg. Men er den en del af den menneskelige biologi, af hårdt arbejde, af særligt gunstige omverdensvilkår? Eller det hele på én gang? Her er to gode bøger med konkrete forslag …

Den succesfulde amerikanske iværksætter Josh Linkner giver i Slip Kreativiteten Fri et ledelsesbud på, hvordan man planlægger de nye og profitable ideer og bruger dem målrettet til at give virksomheden en konkurrencefordel.

Linkner argumenterer for, at struktur i virkeligheden ikke begrænser muligheden for kreativitet, men tværtimod skaber en ramme, der kan improviseres inden for. Præcis, som når jazzmusikeren tilsyneladende “giver slip.”

I det lys er bogens amerikanske titel – Disciplined Dreaming – nok mere dækkende for bogens grundsynspunkt. Linkner peger på at de fleste mennesker har kreativt talent, men blot mangler et system, der kan frigøre kreativiteten.

Nyt? Nej, her er vi helt på linje med Guilford. Til gengæld er bogen en stykke handlingsanvisning, der bør kunne finde praktisk anvendelse på direktionsgange i både den offentlige og private sektor.

I dag varer et produkts livscyklus ofte ikke mere end et år, skriver Linkner, og på lang sigt er den eneste måde at opretholde innovation og vækst derfor at være kreativ – på alle niveauer i organisationen.

Linkner har uddraget essensen af sine årelange erfaringer som iværksætter og jazzmusiker samt inputs fra hundredvis af virksomhedsledere og kunstnere i et femtrins-forløb, der sætter den kreative proces i system og hjælper ledere og medarbejdere til konstant at udvikle de ideer, deres virksomhed skal leve af.

Om innovation handler også Dyers, Gregersens og Christensens ret overvældende analyser af Innnovatorens DNA (igen en bedre titel på amerikansk). Forfatterne, der – de skandinaviske navn til trods – er estimerede Ivy League-professorer har igennem seks år dybdeforsket i, hvad der karakteriserer såkaldt kreative innovatører. Ikke blot iværksættere eller erhvervsledere, men mennesker som Steve Jobs fra Apple, Michael Dell og 3000 andre ledere, der har startet virksomheder eller opfundet produkter af helt ny karakter.

Og hvordan gør de det så? Forskerne har identificeret fem kompetencer, der adskiller de mest kreative ledere: De er bedre til at associere, de stiller konstant mange spørgsmål, de observerer verden omkring sig, de eksperimenterer, og de netværker med mennesker, der er anderledes end dem selv.
De er kort sagt nysgerrige i et omfang, der rækker ud over den højre hjernehalvdels kognitive evner ved at aktivere fire handlemønstre – afhøring, observation, eksperiment og netværk – på en måde, som vi alle kan lære af.

Med et eksempel: Stillet over for kravet om at ”opfinde” en ny forretningsidé vil en traditionelt tænkende person måske lukke sig inde på kontoret i en uge. En kreativ innovatør vil føre samtaler med ti personer (inklusive en ingeniør, en musiker, en designer og en tennisspiller), besøge tre start-ups, prøve fem nye produkter og i øvrigt stille sig selv spørgsmålet ”hvad nu hvis…” ti gange dagligt.

Og så fremdeles. En tankeeksploderende bog. Innovation bygger i vid udstrækning videre på det, vi allerede ved om revolutionerende, innovative processer, men den kaster det hele direkte ind på direktionsgangen med et krav om handling. 8 års forskning, 3000 innovatører, 5 elementer i det innovative DNA.