Hvordan får man ørenlyd? Hvordan skaffer man sig opmærksomhed i et mediehelvede af konstante produktlanceringer, stadigt flere reklamer og en stigende mistillid overfor en kommerciel kommunikation, der forlængst har overskredet sin egen grænse?

Hvis virksomheden har noget at byde på – dvs. tænkning på et vist niveau, produkter af en særlig kvalitet – kunne svaret meget vel være at blive Thought Leader.

Hvad er en Thought Leader? Èn, der sætter standarder. Begrebet blev oprindeligt introduceret i 1994 af Joel Kurtzman, chefredaktør for magasinet Strategy & Business som betegnelsen for “industry leaders,” der skaber innovation og nytænkning i deres egne brancher.

McKinsey er et eksempel inden for rådgivningsbranchen, LEGO inden for legetøj, Coca-Cola inden for markedsføring.

Mit eget yndlingseksempel er et af de mest succesfulde konsulenthuse i verden – The Boston Consulting Group, der i dag har mere end 5000 medarbejdere overalt på kloden. Hvor nogen anbefaler direkte og bombastisk virksomhedsledelse, står Boston for nødvendigheden af de sofistikerede analyser – dér er man Thought Leader.

Boston begyndte allerede i 1960erne at forsyne amerikanske erhvervsledere med de såkaldte Perspectives; korte, gennemarbejdede artikler med det formål at stimulere ledelsestænkningen overalt i erhvervslivet.

Artiklerne har hver især én eller to krediterede forfattere, men i overensstemmelse med tænketankens arbejdsmetode er forfattergerningen kun toppen af isbjerget. I årtier er virksomhedens partnere og skribenter hver mandag mødtes for at drøfte et aktuelt tema – med en efterfølgende skriveproces, der angiveligt involverer 8-10 rewritings samt utallige underbyggende interviews hos både klienter, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

Et sådant ambitionsniveau har de færreste af os ressourcer til. Men mindre kan gøre det i en tid, hvor tillid fra forbrugere og interessenter faktisk ikke bygger på reklamer, men på om man forstår kunderne, deres behov og ønsker, deres drømme og virkelighed.

Så hvad stiller man op? Igen, forudsat at man som virksomhed har noget at byde på, kunne tre trin være nyttige.

  1. Vær generøs. Thought Leadership kræver en ånd af generøsitet – med tid, intelligens og viden. Det kræver en tillid til, at åbenhed betaler sig, og at det er både smukt og nyttigt at dele ud af sin viden.
  2. Hvidbøger, case studies, analyser. Forbered lister over nyttige ressourcer. Vis at du forstår og bekymrer sig om de problemer, dine kunder forsøger at løse. Saml en værdifuld videnbase af materialer, der viser ikke kun din ekspertise, men også din vilje til at løse dine kunders problemer. Skriv om branchen – ikke dine egne produkter.
  3. Du og din virksomhed skal være en kilde til nyttig information, potentielle kunder og indflydelsesrige kontakter. Forbløffende, at så mange virksomheder stadig ser nettet som et sted at parkere deres brochurer snarere en dynamisk, meget tæt forbundet udveksling af viden. Nettet er som bekendt en markedsplads for idéer, ikke en kiosk.

Og nej, det kan ikke overlades til et PR-firma. Tankeproduktionen skal bygges ind i din virksomhed; I skal tænke og skrive selv. Det kunne måske endda være sjovt.